Bescherming persoonsgegevens

1     Welke persoonsgegevens registreert en verwerkt VlietZorg:

naam / voornaam
adres
geboortedatum
geslacht
BSN
telefoonnummer(s)
emailadres
huisarts
door u verstrekte gezondheid/medische gegevens

Naam, adres, geboortedatum en BSN zijn wettelijk verplicht gestelde gegevens op nota’s aan uw
ziektekostenverzekeraar

2     Voor welk doel verwerkt VlietZorg mijn persoonsgegevens?

eigen administratie
het verstrekken van nota’s voor uw ziektekostenverzekeraar (zie 1b)
het informeren van uw huisarts of andere behandelaar.
Dit altijd pas na  toestemming van u

3     Zijn mijn persoonsgegevens beveiligd?  

Ja

4     Email of bellen

automatische reminder aan afspraken
toesturen van de nota (in PDF bijlage)
bellen of e-mailen mbt afspraken of gevraagde informatie

5     Uw rechten m.b.t. verwerking persoonsgegevens

Te allen tijde kunt u uw toestemming intrekken. Dit verzoek kunt u indienen bij uw eigen
behandelaar

6     Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst, 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op
de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst Klachten” (WGBO)

7     Klachten

Heeft u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens door VlietZorg, dan horen wij dit
uiteraard graag van u