Arts-homeopathie

Wat is homeopathie?

Door allerlei situaties in ons leven kunnen we uit evenwicht raken. Meestal zijn we in staat dit evenwicht zelf weer te herstellen, maar soms lukt dit niet en hebben we daarvoor hulp van buiten nodig, zoals bijvoorbeeld homeopathie. Homeopathie is een energetische, holistische geneeswijze die ontwikkeld is door dr. Samuel Hahnemann.

 

Zelfherstellend vermogen.

Ieder mens heeft een zelfherstellend vermogen. Als je bijvoorbeeld een snijwondje oploopt, zorgt het lichaam ervoor dat het bloeden stopt en het wondje in een paar dagen tijd dichtgroeit. Hier hoeven we verder niets aan te doen.

Door allerlei omstandigheden in ons leven, zoals verdriet, een moeizame relatie, een scheiding, verlies van een baan, geldgebrek, langdurige stress, kan het zelfherstellend vermogen verzwakt raken zodat het niet meer adequaat kan reageren op prikkels van buitenaf. En dan hebben we hulp van buiten nodig, zoals b.v. homeopathie.

 

Hoe werkt homeopathie?

Homeopathie werkt op een zachte, natuurlijke manier door het stimuleren van ons zelfherstellend vermogen. Hierbij staat de totale mens centraal. Het homeopathisch middel wordt voorgeschreven op de symptomen van de persoon en heeft tot doel om het zelfherstellend vermogen te versterken zodat het verstoorde evenwicht, dat ten grondslag ligt aan de klachten, weer kan herstellen.

 

Gelijksoortigheidsprincipe.

De homeopathische middelen werken volgens het gelijksoortigheidsprincipe, dat betekent dat een middel dat bepaalde symptomen opwekt bij een gezond persoon, deze zelfde symptomen kan genezen bij een zieke.

 

Potentiƫren.

Er wordt gewerkt met gepotentieerde middelen, dat wil zeggen dat de middelen meerdere malen verdund en geschud worden. De theorie is dat door dit proces steeds meer energie van de oorspronkelijke stof vrijkomt waardoor de werking sterker wordt.

 

Homeopathisch consult.

Om een goed beeld te krijgen van de symptomen, neemt de homeopaat een uitgebreide anamnese af, waarbij al uw klachten aan bod kunnen komen, en waarbij ook aandacht besteed wordt aan ingrijpende gebeurtenissen uit eerdere levensfasen, de ziektegeschiedenis van de ouders en voorouders, voor/afkeuren voor voedsel, slaaphouding, dromen enz.

Op grond van al die informatie wordt een homeopathisch behandelplan opgesteld. Meestal volgt na 2-3 weken een evaluatie over hoe het gaat en ongeveer 6 weken na het eerste consult een volgende afspraak.

 

Voor meer informatie over homeopathie kunt u kijken op

https://www.vereniginghomeopathie.nl