Gestalttherapie

Waar in de psychoanalyse je hele verleden van A tot Z wordt geanalyseerd, beperkt de Gestalttherapie zich tot die ervaringen die in het hier en nu klachten lijken te veroorzaken. Vaak weet iemand niet dat zijn klachten worden veroorzaakt door iets van vroeger. Met bepaalde Gestaltoefeningen (‘experimenten’ genoemd) kom je daar meestal snel genoeg achter. In het algemeen geldt daarbij: als je reactie op een actuele situatie veel heftiger is dan eigenlijk logisch lijkt, dan speelt vaak ‘oud zeer’ een rol.
Gestalttherapie is een benadering waarbij je teruggaat naar jezelf.

Twee belangrijke aspecten van Gestalttherapie zijn:
Hier en nu

Waar ben je op dit moment? Dat is niet moeilijk, je bent hier! Hoe laat is het, dat is ook niet moeilijk, het is nu! Er bestaat dus een simpele en krachtige fundering: Je leeft in het hier en nu! De oriëntatie van ons bestaan ligt niet gefundeerd in het verleden, noch in de toekomst.
Het is gefundeerd in het hier en nu.

Bewustzijn
Een tweede belangrijk aspect van Gestalt-therapie is ‘awareness’ (bewustzijn). Hoe bepaal je je eigen oriëntatie? Dit doe je door de aandacht op jezelf te richten met de interventies en steun van je therapeut. Het is alsof je in een helikopter zit en naar beneden kijkt. Je ziet jezelf als het ware in een bepaalde situatie. Dit noemen we een ‘observator perspectief’. Als onafhankelijk waarnemer observeer je je eigen gedrag in een bepaalde situatie. Hoe werk je in zo’n situatie, wat is je gedrag en wat is je reactie? De gestalttherapeut geeft als co-piloot de steun en de interventies om jezelf te leren kennen. Kortom, hoe kun je beter met jezelf leren omgaan in situaties die lastig voor je zijn?
In de Gestalttherapie gaan we uit van het hier en nu, met af en toe een stap terug naar het verleden of een stap voorwaarts naar de toekomst. Je eigen reacties analyseren en hiervan leren. Niet alleen jezelf met je hoofd leren begrijpen, maar vooral ook met je gevoel. Het doel is integratie van allebei: van hoofd en hart. Enkele voorbeelden van thema’s die aan de orde kunnen komen:

 • moeite met het stellen van grenzen;
 • niet weten wat je wilt;
 • stress en burnout;
 • onverklaarbare lichamelijke klachten;
 • rouwverwerking, verlies;
 • seksuele identiteit;
 • eenzaamheid of depressie;
 • angst en boosheid;
 • zingevingvragen;
 • moeilijke keuzes;
 • relatie- of werkproblemen.

Cameron Chesson is lid van de NVAGT (zie ook: www.nvagt-gestalt.org) en er is geen verwijzing nodig van huisarts of specialist.