Update Corona virus maatregelen

Via een telefoongesprek zullen wij zover mogelijk kijken of wij u op dit moment kunnen behandelen of dat het verstandiger is de behandeling op een later tijdstip uit te voeren als de corona crisis niet meer aanwezig is.

Hierbij volgen wij de richtlijnen van het RIVM en nemen de maatregelen tav hygiene hierbij in acht.

Let op: dit geldt voor de periode vanaf 23 maart 2020 tot verder informatie beschikbaar is. Het is een zeer vervelende situatie voor iedereen, patiënten en collega’s, maar het maatschappelijke belang is nu het meest belangrijk.

• Een behandeling mag alleen uitgevoerd worden op indicatie van een arts. •

 • 1. Triage: Uw behandelaar beoordeelt telefonisch of online de hulpvraag – voor zowel de huidige patiënten als voor alle nieuwe patiënten. Er wordt tijdens dit contact gekeken of de behandeling uitgesteld kan worden of dat de behandeling gelijk moet plaatsvinden. Anders gezegd: Is er sprake van forse achteruitgang als er niet behandeld gaat worden?
 • 2. Uw therapeut verricht tevens telefonisch triage op corona risico op basis van de symptomenlijst van het RIVM:
 • milde niet-specifieke luchtwegklachten
 • neusverkoudheid
 • keelpijn (14%)
 • (droge) hoest (68%)
 • moeheid (38%)
 • sputumproductie (33%)
 • spier- en gewrichtspijnen (15%)
 • hoofdpijn (14%)
 • diarree (4%)
 • misselijkheid en braken (5%).
 • koorts (> 38 graden Celsius, 88%)
 • kortademigheid (19%)

mocht u een afspraak hebben met uw behandelaar en u heeft bovenstaande klachten gekregen of u valt in een risicogroep ( bv leeftijd ouder dan 75, diabetes, chemotherapie) bel dan voordat u naar de praktijk komt uw behandelaar zodat u samen kan kijken of de afspraak al dan niet door kan gaan.

Bel bij twijfel altijd met uw eigen behandelaar, kom niet zomaar naar de praktijk!

Dit is op dit moment nodig voor uw en onze veiligheid!